کتاب سال جمهوری اسلامی
ملت ایران اجازه‌ سلطه‌گری را به شما نمی‌دهد ۱۸ بهمن ۱۳۹۷
رئیس‌جمهور خطاب به آمریکایی‌ها

ملت ایران اجازه‌ سلطه‌گری را به شما نمی‌دهد

روحانی در مراسم کتاب سال گفت: دشمنان بدانند که ملت بزرگ ایران بر آرمان‌های خود ایستادگی خواهد کرد و اگر بخواهید ایران را به ۴۰ سال قبل برگردانید این ارتجاع امکان‌پذیر نیست.