ماموستا رشید ثنایی
مقام معظم رهبری دغدغه معیشت مردم را دارد ۲۹ آبان ۱۳۹۸
امام جمعه اهل سنت سرپل ذهاب:

مقام معظم رهبری دغدغه معیشت مردم را دارد

ماموستا ثنایی امام جمعه اهل سنت سرپل ذهاب گفت:مقام معظم رهبری دغدغه معیشت مردم را دارد/مردم با بصیرت راه خود را از اغتشاشگران جدا کردند

همه ملت ایران پشتیان سپاه است و همه ما افتخار می کنیم که پاسدار باشیم ۲۱ فروردین ۱۳۹۸
امام جمعه اهل سنت سرپل ذهاب

همه ملت ایران پشتیان سپاه است و همه ما افتخار می کنیم که پاسدار باشیم

ماموستا ثنایی امام جمعه اهل سنت سرپل ذهاب: تروریستی دانستن سپاه نشانگر اوج سفاهت و جهالت رژیم آمریکاست / همه ملت ایران پشتیان سپاه است و همه ما افتخار می کنیم که پاسدار باشیم