فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص)
نفوذ نظام جمهوری اسلامی ایران تا آن سوی مدیترانه پیش رفته است ۱۸ بهمن ۱۳۹۷
فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه

نفوذ نظام جمهوری اسلامی ایران تا آن سوی مدیترانه پیش رفته است

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه با اشاره به اینکه هیچ کتابی گنجایش دستاوردهای انقلاب را ندارد گفت: نفوذ نظام جمهوری اسلامی ایران تا آن سوی مدیترانه پیش رفته است.