شوافع
گزارشی از نشست مشترک کمیته های علمی احناف و شوافع ۲۱ مرداد ۱۳۹۸

گزارشی از نشست مشترک کمیته های علمی احناف و شوافع

نشست مشترک کمیته های علمی احناف و شوافع با حضور علمای شاخص این دو مذهب در تهران برگزار شد و مطالب مهمی در این نشست عنوان گردید که بخشی از آن منتشر می شود.