شهرستان روانسر
نشست رییس دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان کرمانشاه با شورای روحانیت و افتاء شهر روانسر ۱۰ مهر ۱۳۹۸
در شهر روانسر صورت گرفت

نشست رییس دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان کرمانشاه با شورای روحانیت و افتاء شهر روانسر

حجت الاسلام فاضلی رییس دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان کرمانشاه با اعضا شورای روحانیت و افتاء شهر روانسر دیدار کرد

اصل اسلام بر امر به معروف و نهی از منکر بنا نهاده شده است. ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
ماموستاغفوری

اصل اسلام بر امر به معروف و نهی از منکر بنا نهاده شده است.

امام جمعه روانسر در اولین جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان روانسر گفت: اصل اسلام بر امر به معروف و نهی از منکر بنا نهاده شده است.