سردار ریحانی
نفوذ نظام جمهوری اسلامی ایران تا آن سوی مدیترانه پیش رفته است ۱۸ بهمن ۱۳۹۷
فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه

نفوذ نظام جمهوری اسلامی ایران تا آن سوی مدیترانه پیش رفته است

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه با اشاره به اینکه هیچ کتابی گنجایش دستاوردهای انقلاب را ندارد گفت: نفوذ نظام جمهوری اسلامی ایران تا آن سوی مدیترانه پیش رفته است.

شعار «ما می‌توانیم» در تولید تجهیزات نظامی تحقق پیدا کرد ۲۸ آذر ۱۳۹۷
سردار ریحانی

شعار «ما می‌توانیم» در تولید تجهیزات نظامی تحقق پیدا کرد

فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه گفت: شعار ما می‌توانیم فرموده امام خمینی(ره) است که در بخش نظامی و در تولید تجهیزات نظامی تحقق پیدا کرد.