سردار جعفری
فتح الفتوح اصلی انقلاب همین جذب دلهای جوانان مومن و انقلابی است ۱۴ بهمن ۱۳۹۷
سرلشکر جعفری

فتح الفتوح اصلی انقلاب همین جذب دلهای جوانان مومن و انقلابی است

فرمانده سپاه گفت: رمز پيروزي و بقاي انقلاب اسلامي همين فتح الفتوح اصلي انقلاب يعني جذب دلهاي جوانان مومن و انقلابي به اين مسير الهي است.

اميدواريم دشمنان ایران به توان پاسخ كوبنده ما پی برده باشند ۰۲ دی ۱۳۹۷
سردار جعفری

اميدواريم دشمنان ایران به توان پاسخ كوبنده ما پی برده باشند

فرمانده سپاه با اشاره به برگزاری رزمایش پیامبر اعظم ۱۲، گفت: اميدواريم دشمنان بيش از گذشته به توان پاسخ ما و پاسخ كوبنده به تعقيب بعد از آن پی برده باشند.