دانشگاه ادیان و مذاهب
اطلاعیه جذب دانشجوی طلبه خواهر و برادر در دانشگاه ادیان و مذاهب ۲۵ اسفند ۱۳۹۷

اطلاعیه جذب دانشجوی طلبه خواهر و برادر در دانشگاه ادیان و مذاهب

جذب دانشجوی طلبه خواهر و برادر برای سال 99-98 در دانشگاه ادیان و مذاهب

شناخت حقوق اقلیت‌ها در قانون اساسی برگ زرین انقلاب است. ۰۲ دی ۱۳۹۷
رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب در نشست «شنبه های انقلاب»

شناخت حقوق اقلیت‌ها در قانون اساسی برگ زرین انقلاب است.

رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب گفت: در ۱۰ دوره مجلس شورای اسلامی ۵۰ نماینده از ادیان مختلف حضور داشتند. همچنین گفت‌وگو میان ادیان و برگزاری چند نشست ادیانی در سازمان فرهنگ و ارتباطات، گواه دیگری از احترام به حقوق اقلیت‌ها در انقلاب است.