جشن انار
انذار انار ۰۹ آبان ۱۳۹۷

انذار انار

چندی پیش مساله برگزاری جشن انار در اورامانات و موضوع تذکرات خیرخواهانه حاج ماموستا دکتر قادر قادری با هجمه بدخواهان دین و دشمنان این مرز و بوم مواجه شد.