اورامانات
ثبت جهانی اورامانات نقطه عطفی در گردشگری کرمانشاه است ۱۳ اسفند ۱۳۹۷
استاندار کرمانشاه

ثبت جهانی اورامانات نقطه عطفی در گردشگری کرمانشاه است

استاندار کرمانشاه گفت: ثبت جهانی اورامانات نقطه عطفی در صنعت توریسم و جهش مهمی در گردشگری استان است.