امیر حشمتی
پنجمین دوره کارگاه آموزشی منهاج در کرمانشاه برگزار می شود ۰۹ دی ۱۳۹۷

پنجمین دوره کارگاه آموزشی منهاج در کرمانشاه برگزار می شود

امیر حشمتی:پنجمین دوره آموزشی منهاج جهت ارتقا سطح دانش و مهارت مدیران و رابطین مدارس علوم دینی اهل سنت برگزار می شود.