برای ارتباط با دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان کرمانشاه می توانید از راه های زیر اقدام نمایید:

آدرس : کرمانشاه ، ۲۲ بهمن ، خیابان برق ، انتهای کوچه ۲۴ ، پلاک ۳۰

کد پستی : ۶۷۱۴۶۵۳۷۹۱

تلفن های تماس :

۰۸۳۳۸۴۵۴۰۰۳
۰۸۳۳۸۴۵۴۷۹۳
۰۸۳۳۸۴۵۴۲۳۶
۰۸۳۳۸۴۵۴۵۵۰
۰۸۳۳۸۴۵۴۵۵۹

شماره فکس :

۰۸۳۳۸۴۵۴۱۳۷

شماره داخلی واحدها :
معاون آموزش و پژوهش : ۱۱۲
کارشناس آموزش برادران : ۱۰۹
کارشناس آموزش خواهران : ۱۱۸
——————————————-
معاون فرهنگی و امور روحانیون : ۱۰۵
کارشناس امور روحانیون : ۱۳۰
کارشناس امور مساجد : ۱۲۳
کارشناس فوق برنامه : ۱۲۲
——————————————-

معاون اداری ، مالی و پشتیبانی : ۱۱۴
کارشناس حسابداری : ۱۱۳
دبیرخانه : ۱۱۰
——————————————-

دفتر نظارت و ارزیابی : ۱۲۰
دفتر حراست : ۱۰۴
دفتر فناوری اطلاعات : ۱۰۳