سید مقاومت و یک شب عاشورایی… ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

سید مقاومت و یک شب عاشورایی…

بوی نماز پیروزی در قدس از سخنان شب عاشورای ۱۴۴۱ سید مقاومت به مشام می رسد.

یک نکته
ماموستا ، رسانه ، پویایی ۰۱ شهریور ۱۳۹۷

ماموستا ، رسانه ، پویایی

امروزه یکی از مهمترین ابزارهای انتقال پیام و اثر گذاری بر جامعه مخاطب رسانه است.