درسی که ماموستا به مجری فرانسوی داد… ۰۵ دی ۱۳۹۷

درسی که ماموستا به مجری فرانسوی داد…

چهارم دی ماه امسال؛ تیم مستندسازی به پاوه عزیمت کردند تا با حاج ماموستا ملا قادر قادری امام جمعه پاوه، گفتگویی تلویزیونی داشته باشند. دو نفر از اعضای تیم پنج نفره (خانم گیوم و آقای رندی) از چهره های رسانه ای و علمی فرانسه بودند. اتفاقاتی که در بخشی از این گفتگو افتاد، فراتر از یک مصاحبه، برای من و تیم مستندسازی که میهمان ما بودند، درس آموز بود...

یک نکته
چیزی یافت نشد !