اصل اسلام بر امر به معروف و نهی از منکر بنا نهاده شده است. ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

ماموستاغفوری
اصل اسلام بر امر به معروف و نهی از منکر بنا نهاده شده است.

امام جمعه روانسر در اولین جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان روانسر گفت: اصل اسلام بر امر به معروف و نهی از منکر بنا نهاده شده است.

آخرین اخبار
سپاه پاسداران یکی از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی است و در قلب ملت ایران می باشد ۲۲ فروردین ۱۳۹۸
امام جمعه نوسود

سپاه پاسداران یکی از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی است و در قلب ملت ایران می باشد

ماموستا حسین عینی: سپاه پاسداران یکی از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی است و در قلب ملت ایران می باشد و هیچ عاملی باعث جدای و شکاف بین ملت و سپاه نخواهد شد.

آمریکا خود ام الفساد و بانی اصلی ترور و تروریست در جهان است ۲۱ فروردین ۱۳۹۸
امام جمعه شهر مرزی نودشه

آمریکا خود ام الفساد و بانی اصلی ترور و تروریست در جهان است

ماموستا احمد مبارکشاهی: آمریکا خود ام الفساد و بانی اصلی ترور و تروریست در جهان است/ قرار دادن نام سپاه در لیست گروهای تروریستی از ارزش واحترام نیروهای مخلص سپاه کم نخواهد کرد

همه ملت ایران پشتیان سپاه است و همه ما افتخار می کنیم که پاسدار باشیم ۲۱ فروردین ۱۳۹۸
امام جمعه اهل سنت سرپل ذهاب

همه ملت ایران پشتیان سپاه است و همه ما افتخار می کنیم که پاسدار باشیم

ماموستا ثنایی امام جمعه اهل سنت سرپل ذهاب: تروریستی دانستن سپاه نشانگر اوج سفاهت و جهالت رژیم آمریکاست / همه ملت ایران پشتیان سپاه است و همه ما افتخار می کنیم که پاسدار باشیم

اقدام ابلهانه آمریکا بر محبوبیت «سپاه پاسداران» خواهد افزود ۲۱ فروردین ۱۳۹۸
استاندار کرمانشاه

اقدام ابلهانه آمریکا بر محبوبیت «سپاه پاسداران» خواهد افزود

استاندار کرمانشاه گفت: اقدام ابلهانه رژیم آمریکا بر محبوبیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قلوب هموطنان و ملت‌های آزاده و ستمدیده منطقه خواهد افزود.