دانشجویان و جوانان ذخایر اصلی کشور هستند ۱۶ آذر ۱۳۹۸

نماینده ولی فقیه درکرمانشاه:
دانشجویان و جوانان ذخایر اصلی کشور هستند

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، نسل جوان کشور را سرمایه ای با ارزش‌تر از نفت و گاز دانست و گفت: دانشجویان مدیران و مسئولان آینده کشور هستند که نیاز به مراقبت و توجه فراوان دارند، زیرا فردا آنها هستند که باید تصیم‌گیری‌های نظام و جامعه را انجام دهند.

اخبار استان
سپاه سنگر مستحکم انقلاب و عنصر شاخص دفاع از امنیت داخلی و خارجی است ۲۲ فروردین ۱۳۹۸
امام جمعه موقت روانسر

سپاه سنگر مستحکم انقلاب و عنصر شاخص دفاع از امنیت داخلی و خارجی است

ماموستا یحیی شهبازی: سپاه سنگر مستحکم انقلاب و عنصر شاخص دفاع از امنیت داخلی و خارجی و هویت برجسته و ممتاز و مورد نیاز برای پیشرفت کشور و حرکت به سوی آرمانهای اسلامی است.

سپاه پاسداران یکی از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی است و در قلب ملت ایران می باشد ۲۲ فروردین ۱۳۹۸
امام جمعه نوسود

سپاه پاسداران یکی از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی است و در قلب ملت ایران می باشد

ماموستا حسین عینی: سپاه پاسداران یکی از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی است و در قلب ملت ایران می باشد و هیچ عاملی باعث جدای و شکاف بین ملت و سپاه نخواهد شد.

آمریکا خود ام الفساد و بانی اصلی ترور و تروریست در جهان است ۲۱ فروردین ۱۳۹۸
امام جمعه شهر مرزی نودشه

آمریکا خود ام الفساد و بانی اصلی ترور و تروریست در جهان است

ماموستا احمد مبارکشاهی: آمریکا خود ام الفساد و بانی اصلی ترور و تروریست در جهان است/ قرار دادن نام سپاه در لیست گروهای تروریستی از ارزش واحترام نیروهای مخلص سپاه کم نخواهد کرد

همه ملت ایران پشتیان سپاه است و همه ما افتخار می کنیم که پاسدار باشیم ۲۱ فروردین ۱۳۹۸
امام جمعه اهل سنت سرپل ذهاب

همه ملت ایران پشتیان سپاه است و همه ما افتخار می کنیم که پاسدار باشیم

ماموستا ثنایی امام جمعه اهل سنت سرپل ذهاب: تروریستی دانستن سپاه نشانگر اوج سفاهت و جهالت رژیم آمریکاست / همه ملت ایران پشتیان سپاه است و همه ما افتخار می کنیم که پاسدار باشیم