عصر امروز نشست دو روزه مسئولین فرهنگی و امور اجتماعی دبیرخانه و دفاتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت مناطق قومی در تهران به کار خود پایان داد.

به گزارش رابط خبری دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان کرمانشاه ، عصر امروز نشست مسئولین فرهنگی و امور اجتماعی دبیرخانه و دفاتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت مناطق قومی پس از دو روز برگزاری جلسات فشرده و متعدد به کار خود پایان داد.

در این نشست مسئولین فرهنگی و امور اجتماعی دفاتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان های سیستان و بلوچستان، فارس، بوشهر، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، خراسان، هرمزگان و گلستان به همراه کارشناسان و مدیران فرهنگی دبیرخانه شورای نمایندگان ولی فقیه در مناطق قومی حضور داشتند.

بر اساس این گزارش در نشست مذکور سایر معاونت ها و مدیران دبیرخانه و همچنین دبیر شورای نمایندگان ولی فقیه در مناطق قومی به صورت جداگانه حضور یافته و به بیان نکاتی پرداختند.

این نشست با هدف بررسی پیشنهادات برنامه ها و اعتبارات فرهنگی دفاتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت مناطق قومی برای سال ۱۳۹۹ و ارائه گزارش فعالیت های فرهنگی سال جاری تا کنون و همچنین تقویم برنامه های آینده فرهنگی استان ها تا پایان سال جاری برگزار شد.

گفتنی است نشست مسئولین فرهنگی و امور اجتماعی دبیرخانه و دفاتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت مناطق قومی کشور ۲۲ و ۲۳ دی ماه برگزار شد.

  • نویسنده : رابط خبری