حوزه فرهنگی و امور اجتماعی دفتر استانی با در نظرگرفتن اهداف متعالی تاسیس دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت، به ویژه تلاش در شناسايي و ساماندهي نيروهاي مستعد، جهت پذيرش مسئوليت‏ هاي مربوط به امور مساجد، ائمه جمعه و جماعت ، جهت انجام وظایف و پاسخ به نیازهای دینی جامعه اهل سنت اهتمام داشته و برنامه های مورد نظر، با هدف گسترش و تعميق ارزش هاي اسلامي و نشر فرهنگ تقريب و انسجام اسلامي در جامعه را با جدیت تمام دنبال می نماید.
اهم وظایف و مسئولیت های حوزه فرهنگی و امور اجتماعی:
• انجام برنامه های ابلاغي از سوي دبيرخانه شوراي برنامه ريزي
• ساماندهي امور مربوط به ائمه جمعه و جماعات و ستادهاي نماز جمعه با رعايت قوانين، مقررات، آيين نامه ها و دستور العمل هاي ابلاغي دبيرخانه.
• ساماندهي امور مساجد، هیات امناء و کانون های فرهنگی هنری مساجد بارعايت قوانين، مقررات، آيين نامه ها و دستور العمل هاي ابلاغي دبيرخانه.
• ساماندهی امورمربوط به شوراهای روحانیت اهل سنت استان.
• برگزاري جلسات فصلي و سالانه ائمه جمعه و جماعات جهت تبادل نظر و ارتقاء سطح کيفي امورات فرهنگی و اجتماعی جامعه هدف.
• برگزاری مسابقات قرآن کریم و اردوهای فرهنگی سیاحتی و زیارتی با هدف گسترش و تعميق ارزش هاي اسلامي و نشر فرهنگ تقريب و انسجام اسلامي در جامعه.
• برقراری خدمات حمایتی از ائمه جمعه و جماعت و شوراهای روحانیت اهل سنت (بیمه خدمات درمانی، تامین اجتماعی، صدور معرفی نامه های اداری و …)
• سرکشی از شوراهای روحانیت، مدارس و مساجد و احصاء نیازهای فرهنگی.
شماره تماس های حوزه فرهنگی و امور اجتماعی:

شماره تماس دفتر استانی ۳۸۴۵۴۰۰۳

• داخلی ۱۰۵ معاون فرهنگی و امور اجتماعی
• داخلی ۱۲۲ کارشناس ارشد برنامه ریزی و ارزیابی امور فرهنگی و فوق برنامه
• داخلی ۱۲۳ کارشناس امور مساجد و هیات امناء مساجد
• داخلی ۱۳۰ کارشناس امور روحانیون