به همت حوزه آموزش و پژوهش دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت کرمانشاه یک دوره مسابقه کتابخوانی ویژه کارکنان این دفتربا موضوع اخلاق و احکام کارمندی برگزار شد.

به گزارش رابط خبری دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان کرمانشاه ،به همت حوزه آموزش و پژوهش دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان کرمانشاه یک دوره مسابقه کتابخوانی ویژه کارکنان این دفتر برگزار شد.
امیر حشمتی معاونت حوزه آموزش و پژوهش دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان کرمانشاه در گفتگویی اظهار داشت:سوالات این مسابقه از کتاب “اخلاق و احکام کارمندی “نوشته محمود اکبری از انشارات فتیان طرح گردیده است.
وی هدف از برگزاری این مسابقه را ایجاد فضای کتاب خوانی برای ارتقای سطح دانش و اطلاعات، افزایش سطح مشارکت در فعالیت فرهنگی، ترویج فرهنگ کتاب خوانی کارکنان برشمرد.
در پایان این مسابقه به نفرات اول تا چهارم جوایزی اهدا شد.

  • نویسنده : رابط خبری