هر چه داریم از صفای وحدت است از یَم بی انتهای وحدت است

به گزارش رابط خبری دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان کرمانشاه به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور از خراسان، در آستانه میلاد پرنور و سرور حضرت ختمی مرتبط محمد مصطفی(ص) شاعر اهل سنت خوافی به قصیده سرایی پرداخت.در این قصیده آمده است:

هر چه داریم از صفای وحدت است               از یَم بی انتهای وحدت است

هفته وحدت که میلادنبی است                  وقت زیبای بنای وحدت است

ما و تو آنچه بینی در جهان                        جلوه ای از جلوه های وحدت است

هر چه گویند اهل عالم از صفا                    ذرّه ای از محتوای وحدت است

گر شنیدستی تو از اقبال و جاه                  جاه و اقبال روشنای وحدت است

گرهمی خواهی بدانی رمز حق                  رمز حق و الله ندای وحدت است

حق که او منت نهاده بر شما                    منت حق از عطای وحدت است

کشتی توحید ما یابد نجات                       گر تلاش ما برای وحدت است

یک سخن بوده است شعار انبیاء                «حق یکی است» و این ندای وحدت است

محفل ما روشن از نور نبی است               نور نور پیشوای وحدت است

آن نبی رحمه لِّلعالمین                           مر جهان را رهنمای وحدت است

اوس وخزرج با صلابت گر شدند                آن صلابت از لوای وحدت است

مجتبی آن پیشوای مسلمین                   غرق دریای شفای وحدت است

گر همی خواهی مسلمان زیستن            حفظ اسلام در ورای وحدت است

نام و ننگ است در جهان باقی و بس        نام و ننگ خود از بقای وحدت است

گر خلاف است درد ما در این زمان            نص حبل الله دوای وحدت است

هر که وحدت را نخواهد در جهان              دشمن خویش و خدای وحدت است

شیعه و سنی برای اعتصام                    هر یکی حرف هجای وحدت است

سرور ایران خمینی کبیر                         خود منادی ندای وحدت است

انقلاب با شکوه سرزمین                        روشنایی و سنای وحدت است

این سفینه راهی ملک بقاست                ناخدا گر ناخدای وحدت است

دشمنان خار و زبون و سرنگون                این زبونی از بهای وحدت است

خشمگین از ماست شیطان بزرگ            خشم شیطان از صدای وحدت است

ای رحیمی غرق لطف حق شوی             عزم راسخ گر برای وحدت است

مولوی عیسی رحیمی

  • نویسنده : رابط خبری