معاون حقوقی رئیس جمهور در دیدار با شورای روحانیت و افتاء اهل سنت کرمانشاه گفت: امروز گروه های خارجی و مداخلات تهدید کننده منطقه، کشور را تهدید می کند ولی مردم ایران مردم متحدی هستند و حفظ موجودیت کشور برایشان اهمیت دارد.

به گزارش رابط خبری دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان کرمانشاه ، لعیا جنیدی روز پنجشنبه در دیدار با ماموستا محمدی امام جمعه اهل سنت کرمانشاه و اعضای شورای افتاء کرمانشاه ؛ با بیان این مطلب که نگاه حقوقی، نگاه سیاسی نیست، افزود: قانون اساسی تساوی مردم در برابر قانون را مقرر کرده و طبیعی است که بنده عمیقا به این اصل اعتقاد داشته باشم و برای آن تلاش کنم.
وی با اشاره به اینکه ارزش های بزرگ برای رسیدن به خواسته ها نباید از یاد برود، تصریح کرد: ارزش های بزرگ، حفظ کلیت کشور، وحدت ملی، تمامیت ارضی، دوام و قوام کشور است.
او نظام کشور را مجموعه ای از نظم ها تعبیر و اذعان کرد: امروز گروه های خارجی و مداخلات تهدید کننده منطقه، کشور را تهدید می کند ولی مردم ایران مردم متحدی هستند و حفظ موجودیت کشور برایشان اهمیت دارد.
وی با بیان اینکه ایران باشکوه مجموعه ای از اقوام مختلف است که در عین حال به هم پیوستگی دارند و واحد هستند، اظهار داشت: این باور به اتحاد موجودیت کشور را مستحکم و حفظ می کند؛ وجود اقلیت های مختلف قومی و مذهبی در کشور، تنوع فکری و فرهنگی ما را نشان می دهد که در عین حال به هم پیوسته است.
وی اضافه کرد: بدون هیچ تردیدی برخی خواسته های اقلیت های مذهبی را به حق می دانم و تلاش می کنیم اصل تساوی مردم در برابر قانون برای تمام مردم کشور تامین شود.
ماموستا محمدی امام جمعه اهل سنت کرمانشاه نیز در این جلسه با بیان اینکه اقلیت های مذهبی وظایفشان را در طول چهل سال تاریخ انقلاب به درستی انجام داده اند، گفت: هرکسی دارای توانایی ها و ظرفیت هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد و اقلیت های مذهبی نباید از بسیاری از میدان های کاری و وظایف محروم باشند.
امام جمعه اهل سنت کرمانشاه در این نشست از خدمات ارزنده استاندار کرمانشاه تقدیر و تشکر کرد.
لازم به ذکر است؛ همچنین در این نشست اعضای شورای افتاء کرمانشاه به بیان نظرات، پیشنهادات، خواسته ها و دیدگاه های خود با معاون حقوقی رئیس جمهور پرداختند.

 

 

 

  • نویسنده : رابط خبری