امام جمعه روستای قشلاق شهرستان روانسر: بیانیه گام دوم انقلاب از سوی مقام معظم رهبری نقشه راه اصیل ایرانی واسلامی است که در بستر اقشار مختلف جامعه باید نهادینه شود و همه مردم به ویژه اقشار فرهیخته جامعه باید با مطالعه این بیانیه با نقشه راه نظام اسلامی آشنا شوند.

به گزارش رابط خبری دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان کرمانشاه ، ماموستا ملا محمد محمودی امام جمعه روستای قشلاق شهرستان روانسر در گفتگویی به نقش مهم روحانیت در تبلیغ بیانیه گام دوم انقلاب در سطح جامعه پرداخت واظهار داشت: بیانیه گام دوم انقلاب از سوی مقام معظم رهبری نقشه راه اصیل ایرانی واسلامی است که در بستر اقشار مختلف جامعه باید نهادینه شود و همه مردم به ویژه اقشار فرهیخه جامعه باید با مطالعه این بیانیه با نقشه راه نظام اسلامی آشنا شوند.
وی افزود: تمامی روحانیان ومبلغان دینی باید بیانیه گام دوم را به خوبی مطالعه کنند وبرای مردم وبه خصوص قشر جوان تشریح کنند .
ماموستا محمد محمودی امام جمعه روستای قشلاق شهرستان روانسر در ادامه به نقش روحانیت در اجرای بندهای بیانیه گام دوم انقلاب اشاره کرد وگفت : در بخش های اعتقادی ، فرهنگی، تبیین کار وتلاش ومباحث اخلاقی برای مردم نقش روحانیت اثر گذار است. با تشریح موضوعات بیانیه توسط روحانیون اثر بخشی خوب بر نسل جوان خواهد گذاشت.
ماموستا محمودی خاطر نشان کرد : طرح ناامید کردن جوانان ونوجوانان ایران اسلامی توسط دشمنان انقلاب را مهترین هدف دشمنان در سال های گذشته وعصر حاضر بیان کردند و بیان داشتند که روحانیت وظیفه دارند از ظرفیت خود در راستای مقابله با توطئه های دشمنان وایجاد نشاط وامید در جامعه استفاده کنند.
وی تاکید کرد:گام دوم انقلاب با مهندسی ، برنامه ریزی و تقسیم وتوزیع ، نقش اثر گذار روحانیت در صحنه وهمچنین یک برنامه حساب شده بین نظام وحوزه های علمیه و جامعه روحانیت محقق می شود.
ماموستا ملا محمد محمودی در ادامه گفت: نفش حوزهای علمیه اهل سنت در گام دوم انقلاب با هدف باز خوانی نقش طلاب وفضلا اهل سنت در دهه پنجم انقلاب دارایی رسالت سنگینی در تحقق بیانه گام دوم انقلاب برای روحانیت می باشد.
وی در ادامه اظهار داشت: رهبری ۷ محور مهم وراهبردی رادر بیانیه مطرح کرده اند .اگرچه خطاب اصلی بیانیه رهبری تنها حوزه و روحانیت نیست واغلب جوانان ونخبگان رانیز موردخطاب قرار داده اند، اما نمی توان برای حوزه نقشی تعریف نکرد.
ماموستا محمودی گفت: روحانیون اهل سنت باید شاخص های نفوذ وخطر آن را به خوبی بشناسند واجازه ندهند دروغ، خبرسازی وبزرگ نمایی های موجب نادیده گرفته شدن دستاوردهای انقلاب شود.
امام جمعه روستای قشلاق در پایان بیان کرد: ما جامعه روحانیت اهل سنت استان کرمانشاه همه ما برای تحقق منویات مقام معظم رهبری با تشکیل کارگروه ها وکرسی های علمی در کنار مراکز علمی ودانشگاهی جامه عمل خواهیم پوشاندو برحمایت بی چون وچرا وتحقق بیانیه گام دوم انقلاب تاکید می کنیم.

  • نویسنده : رابط خبری