دبير شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت كشور با حضور در چند شهر استان خراسان جنوبي از مدارس علميه اين استان بازديد كرد.

به گزارش رابط خبری دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان کرمانشاه به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور از خراسان، دبیر شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور به همراه مسوولین شعبه خراسان جنوبی دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت خراسان، ضمن بازدید از روند اجرایی و آموزشی مدارس علمیه اهل سنت با مدیران و مدرسین این این مدارس به بحث و گفتگو پرداخت.

 

  • نویسنده : رابط خبری