چندی پیش مساله برگزاری جشن انار در اورامانات و موضوع تذکرات خیرخواهانه حاج ماموستا دکتر قادر قادری با هجمه بدخواهان دین و دشمنان این مرز و بوم مواجه شد.

چندی پیش مساله برگزاری جشن انار در اورامانات و موضوع تذکرات خیرخواهانه حاج ماموستا دکتر قادر قادری با هجمه بدخواهان دین و دشمنان این مرز و بوم مواجه شد. تحریف سخنان ماموستا قادری اولین قدم و تهمت و افترا به ایشان و خانواده متعهدشان ، قدم های بعدی دسته ای معلوم الحال در فضای ایجاد شده بود. نکته جالب اینجاست که کسانی با ادعای ایجاد اشتغال ناشی از جشن انار به شخصیت حاج ماموستا قادری هجمه وارد کردند که تا قبل از آن، نه تنها گامی برای اشتغال مردم منطقه برنداشته بلکه با ایجاد ناامنی های متعدد، سعی در بی ثبات نشان دادن اورامانات و فراری دادن سرمایه های مادی و معنوی این خطه داشته اند.

نکته دوم اینکه؛ مبدا عمده سخن پراکنی های مذکور نه از قلب و جمع مردم اورامانات بلکه خارج از منطقه و بعضا خارج از کشور بوده است. این شبکه‌ها در حالی خود را دلسوز کرد معرفی کردند که هیچکدام از متولیان و اعضای آنان حاضر نشدند یکسال در منطقه ای کمتر توسعه یافته و با چالش های مختلف و در کنار مردم کرد زندگی کنند . بلکه ترجیح دادند با دریافت دلار از سرویس های بیگانه در رفاه و توهم مبارزه، روزگار سپری کنند. این در حالی است که شخصیت هایی نظیر ماموستا قادری عمر خود را در آرامش یافتن و بلوغ پاوه هزینه کردند.

ایشان به جای عافیت طلبی و محبوبیت طلبی بر اساس حق و در موضع دفاع از دین و مردم، نگرانی خود را از حواشی یک مراسم «و نه خود مراسم» ابراز کردند و امروز شاهد آنیم که نخبگان منطقه با درک صحیح مساله، بر عزم خود برای توجه به نگرانی ماموستا که دغدغه دین است تاکید دارند.

  • نویسنده : امیر حشمتی