اخبار ویژه
سایر اخبارآرشیو
فراخوان رهبری به مراجع رسمی و نخبگان برای نظر مشورتی ۲۲ مهر ۱۳۹۷

در پی تدوین الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت انجام شد
فراخوان رهبری به مراجع رسمی و نخبگان برای نظر مشورتی

در پی تدوین الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت، رهبر انقلاب اسلامی دستگاه ها، مراکز علمی، نخبگان و صاحب نظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوین شده و ارائه نظرات مشورتی جهت اصلاح یا تکمیل و ارتقای این سند فراخواندند.