سال 96

اطلاعيه

اطلاعیه اخذ تائیدیه علمی آدرس تلگرام رسمي اهل سنت ايران ممنوعيت تحصيل همزمان در دبيرستان و مدارس علوم ديني

گالري تصاوير

ورود به گالري

سخن روز

بنده ای نیست که به خداوند خوش گمان باشد مگر آن که خداوند نیز طبق همان گمان با او رفتار کند.

پیامبر اکرم (ص)