اخبار ویژه
سایر اخبارآرشیو
سازمان ملل به قطعنامه ضد فلسطینی «نه» گفت ۱۷ آذر ۱۳۹۷

شکست بزرگ آمریکا در مجمع عمومی
سازمان ملل به قطعنامه ضد فلسطینی «نه» گفت

در حالی که نماینده آمریکا در سازمان ملل برای تصویب قطعنامه پیشنهادی‌اش علیه مقاومت فلسطینی حتی به تهدید کشورها متوسل شد، اما مجمع عمومی سازمان ملل این قطعنامه را رد کرد.